Blugirl 2018秋冬系列广告大片
2018-10-19 | 来源: NEEU | 编辑:zhulin

[本文导读]意大利时尚品牌 Blugirl(蓝色少女)释出2018秋冬系列广告,本季大片于纽约郊区取景,摄影师 Brianna Capozzi 捕捉少女们向成年人过渡的焦虑感

    意大利时尚品牌 Blugirl(蓝色少女)释出2018秋冬系列广告,本季大片于纽约郊区取景,摄影师 Brianna Capozzi 捕捉少女们向成年人过渡的焦虑感,模特 Marland Backus、Molly Finnigan 与 Zoi Mantzakanis 共同出镜代言演绎。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 有村架纯写真
  • 权俞利最新画
  • 时隔五年零两
  • Jessica最新广告
  • 美版芭莎新刊
  • 赵宝儿最新画
福彩北京28骗局